Tider

Speciallæge i psykiatri

Bjørn Lyngbirk


telefon: 46352010 (07.30 - 09.30)


Tider:

Mandag til fredag: 09.00-15.30   Tidsbestilling alle hverdage:  08.00-08.30


Til første samtale skal der beregnes ca 50 minutter. Samtalen vil danne baggrund for udformning af det videre behandlingsforløb, der kan have karakter af yderligere udredning, medicinsk behandling, støttende samtaler, psykoedukation og i mindre grad terapi.


De følgende samtaler vil som hovedregel have en varighed af ca 20 minutter.


En henvisning omfatter som udgangspunkt 10 konsultationer, men kan i særlige situationer forlænges til 20 konsultationer.