Priser

Priser:

Klinikken har overenskomst med sygesikringen, hvilket betyder at behandligen er gratis for de patienter, der henvender sig efter at have fået en henvisning fra deres praktiserende læge.

Den første samtale varer typisk knapt en time hvorefter følgende konsultationer typisk er noget kortere, afhængig af den konkrete problemstilling.